Kapa glavu čuva – zaštitne kape i šlemovi – ALATI I OPREMA

Cilj sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu je zaštita zaposlenog od jedne ili više opasnosti, kao i smanjenje rizika od nastanka povreda i narušavanja zdravlja.

Važna  lična zaštitna oprema na radu je zaštita glave koja podrazumeva:

  1. Zaštitni šlem za korišćenje u industriji (rudarstvo, građevinarstvo i druge industrije).
  2. Industrijske zaštitne kape, šeširi, mreže za kosu – sa ili bez štitnika za oči, za zaštitu skalpa.
  3. Zaštitne kapuljače, marame i dr. koje se prave od posebnih i nepropusnih tkanina

NAMENA ODREĐUJE ADEKVATNU ZAŠTITU

Zaštitne šlemove je obavezno koristiti kada se radovi odvijaju ispod ili u blizini skela, kao i svim podignutim mestima za rad. Isto tako, one su velika zaštita na radu u železarama, kotlarnicama, cevovodima, elektranama. Ako zaposleni radi na čeličnim mostovima i metalnim konstrukcijama, na mašinama za bušenje zemlje, na podzemnim i površinskim kopovima, kamenolomima, u rudarskim oknima, u jamama i tunelima, na krovovima,  zaštitni šlemovi su obavezna zaštitna oprema na radu.

Kada se vrši izbor odgovarajućeg šlema za rad u opasnim sredinama, od velike je važnosti obratiti pažnju da su šlemovi usklađeni sa odgovarajućim EN standardom. Takođe, udobnost je vrlo važna jer radnici na projektima koriste opremu više od osam sati dnevno. Uvek treba birati one šlemove sa ventilacionim otvorima i sa zaštitnim uloškom koji olakšava nošenje. Preporuka je da se ne kupuje oprema proizvedena pre više od 5 godina kako ne bi došlo do izmena svojstava zaštitnih materijala.

Zaštitne kape su manja zaštita od šlemova i one ne čuvaju glavu prilikom pada, ali je čuvaju pri blažim povredama koje mogu nastati slučajnim udarom glave o ivice na određenim pozicijama koje podrazumevaju ograničeni prostor ili radionice.

Zaštitne marame se koriste u iste svrhe kao i kape, ali ih koriste žene. Marama pri upotrebi treba da bude propisno vezana jer u suprotnom može biti vrlo opasna pri kontaktu sa mašinama koje imaju obrtno kretanje.

Zaštitni šeširi štite glavu od zračenja jakih izvora svetlosti i toplote, kao i sunčevog bljeska. Izrađuju se od slame, tekstila, veštačkog platna i kože.

Zaštitne mreže za kosu služe za zadržavanje kose.

Pored zaštitnih kapa i šlemova, radnici su u obavezi da nose i dodatnu opremu u slučaju da je moguća i povreda lica, ali i za slučaj opasnosti od električnog udara.Source link

Možda vam se svidi

More From Author

+ There are no comments

Add yours